Liberatura

liBeratura o(twarcie)

W Radio-Alternator.com rozpoczynamy nowy cykl. Nie będzie on jednak miał za wiele wspólnego z muzyką. Bliżej mu będzie do literatury, choć jak się za moment okaże, nie takiej literatury jaką większość z nas ma na myśli. Pretekstem dla tej inicjatywy…

Zobacz więcej