house & bass

2014-09-04 Bass Me In vs bass mutations

Po footworkowych podcastach, tym razem w Bass Me In miks będący wypadkową wielu różnych gatunków. Będziemy przemieszczać się od ciepłego house’owego groove’u w kierunku radosnego baltimore club, by po chwili zmienić całkowicie nastrój za sprawą nowoczesnego i wychłodzonego grime’u.