[BTMSQDL01] Microseq – Green EP

Mieszkający w Amsterdamie artysta dźwiękowy Pandelis Diamantides znany jako Microseq, zadebiutował Ep’ką Green w wytwórni bigo and twigetti. Środowisko dźwiękowe proponowane słuchaczom przez Pandelisa odbiega od tego, co zwykle nazwamy muzyką. Green jest w prostej linii spadkobiercą tradycji post-digitalnej, której fundamenty kształtowały się w drugiej połowie lat 90. XX wieku, wykorzystującej błędy hard-ware’u i oprogramowania jako krytycznego komentarza do otaczającego nas coraz bardziej ztechnicyzowanego świata. Ten ideologiczny fundament na przestrzeni kolejnych dekad wykształcił nową estetykę i muzyczne doświadczenie.

Microseq korzystając z tradycji radykalnej elektroniki, tworzy wychłodzone i odhumanizowane obrazy oscylujące między pozornym chaosem cyfrowego świata a wyraźnie zarysowanymi wyspami rytmu. Wyjaśnienie tego, wydawać by się mogło, niezrozumiałego pejzażu dźwiękowego, przynosi tytuł albumu wskazujący na element witalny, który organizuje i ożywia całość.

Based in Amsterdam sound artist Pandelis Diamantides, known as Microseq, released his debut Ep Green with bigo and twigetti label. The sound environment which he stretches before the listener diverts from what we normally call ‚music’. Green is a direct successor of the post-digital tradition of which foundations were formed in the late 90s of XX century and which used hardware and software errors as a critical comment on the surrounding technicized world. This ideaological foundation has shaped over the years a new aesthetics of musical experience.

Drawing from radical electronics tradition Microseq creates chilled and dehumanized images oscillating between seeming chaos of digital world and clearly audible islands of rhythm. The explanation to this, it would seem, inconceivable sound landscape is revealed by the album’s title pointing to this vital element that organizes and enlivens the whole.

[translated by Pawel Kaminski]

http://bigoandtwigetti.bandcamp.com/album/green
http://bigoandtwigetti.co.uk
http://www.microseq.info

%d bloggers like this: