2011-11-08 sLow Audycja ::: Audycja w woLnym wymiarze feat. Festiwal Ambientalny 2011

Festiwal Ambientalny 2011; źródło: www.ambientalny.pl

W sLow Audycji rozpoczynamy cykl patronackich audycji poświęconych artystom, którzy wystąpią podczas czwartej już edycji Festiwalu Ambientalnego.

W tym roku przed wrocławską widownią zgromadzoną w Synagodze pod Białym Bocianem zaprezentują się ważne postaci muzyki elektronicznej: Tim Hecker, Murcof, Hecq, Tilman Ehrhorn oraz dwa rodzime projekty: Stendek i SYMPHONY (efekt kolaboracji Konrada Kucza z wiolonczelistą Mateuszem Kwiatkowskim).

Przygotowany na dzisiaj miks w całości będzie poświęcony Fernando Coronie czyli  Murcofowi. Ten meksykański producent wypracował niezwykle oryginalny i charakterystyczny styl, będący wypadkową muzyki klasycznej i elektroniki. O ile jego pierwsze trzy płyty były przesiąknięte cyfrowym brzmieniem wywodzącym się z estetyki glitch, to kolejne albumy okazały się stopniowym odchodzeniem od tego paradygmatu w kierunku bardziej organicznego brzmienia.

Podczas dzisiejszej audycji skupimy się na zrytmizowanej stronie działalności muzycznej Fernando Corony, by w następnym tygodniu zaprezentować drugi etap twórczości Murcofa.

 

1. murcof – rostro
2. murcof – ulysses
3. murcof – ulysses (fax mix)
4. murcof – marmol
5. murcof – mes
6. murcof – urano
7. murcof – recuerdos
8. murcof – maiz
9. murcof – memoria (sutekh’s trisagion mix)
10. murcof – razón (en 3 partes)
11. murcof – una
12. murcof – ultimatum
13. murcof – muim
14. murcof – mapa
15. murcof – rios
16. murcof – mir
17. murcof – memoria

W każdy wtorkowy wieczór o godzinie 21:00 – zaprasza Paide.
sLow Audycja ::: listen here

The music we’re playing is not for commercial purposes. If you like it please support the artists by buying their records.

%d bloggers like this: