liBeratura o(twarcie)

W Radio-Alternator.com rozpoczynamy nowy cykl. Nie będzie on jednak miał za wiele wspólnego z muzyką. Bliżej mu będzie do literatury, choć jak się za moment okaże, nie takiej literatury jaką większość z nas ma na myśli.

Pretekstem dla tej inicjatywy była chęć rozszerzenia zakresu działalności radio. O ile możemy mówić o stabilności naszej platformy muzycznej (pojawiające się regularnie audycje tematyczne, gościnne podcasty, imprezy z naszym udziałem etc.), to nadal chcemy i dążymy do tego, aby radio-alternator.com rozwijało się i rozbudowywało swoją formułę o kolejne interesujące nas płaszczyzny, które chcielibyśmy Wam zaprezentować.

Wybór padł na (w pewnym sensie) całkiem nowe zjawisko w literaturze. Dziesięć lat temu Zenon Fajfer swoim artykułem opublikowanym w czasopiśmie „Dekada Literacka” (nr 5-6, 1990) zatytułowanym: Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich rozpoczął wytyczanie nowej ścieżki w odbiorze i postrzeganiu książki. W klasycznym rozumieniu postać książki jawi się nam jako obiekt składający się z okładki, papieru i zapisanego na nim tekstu – nikogo to nie dziwi i stan taki jest traktowany jako oczywistość. Pojęcie ‚liberatury (od łac. liber ‚książka’, ‚wolność’) sprawia jednak, że to, co dotychczas traktowane było jako transparentna i nieoznaczona przestrzeń – jak używany rodzaj papieru, kształt okładki, wielkość i rodzaj czcionki (jak i wiele, wiele innych marginalnych dotąd aspektów biorących jednak udział w powstawaniu książki) – nagle zyskało autonomię w równym stopniu, co zapisywana wewnątrz treść. Dzięki temu twórca liberatury twórca książek liberackich, decyduje o tych wszystkich (bądź niektórych z nich) elementach, tworząc w ten sposób obiekt/dzieło wymykające się klasycznemu rozumieniu literatury. Czytelnik zostaje rzucony w całkowicie nowy rodzaj doświadczenia, w którym jego dotychczasowe przyzwyczajenia zostają rozmontowane, zmuszając go do wypracowania zupełnie nowych strategii i rodzajów odczytań.

Nasz nowy cykl, powstały z chęci przypomnienia o mijającej w tym roku dziesiątej rocznicy istnienia pojęcia ‚liberatury’ a tym samym zaistnienia nowego zjawiska literackiego w świadomości czytelnika i krytyki literackiej, będzie próbą przybliżenia Wam serii wydawniczej Liberatura, interdyscyplinarnego magazynu kulturalno-artystycznego „Ha!art”, którego redaktorami są Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer. Ponieważ liberatura w literaturze jest zjawiskiem wyjątkowym i nieszablonowym, naszym celem jest również nieszablonowe podejście do jej materii.

Każdej próbie refleksji nad poszczególną książką będą towarzyszyły zdjęcia ułatwiające zobrazowanie tego, o czym będzie mowa. Natomiast klamrą zamykającą powstały obraz będzie muzyczny set korespondujący z pozostałymi elementami. W ten sposób, mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć odpowiedni obraz potencjału wynikającego z kontaktu z liberaturą.

Dotychczas w serii Liberatura ukazały się:

tom 1: Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer (O)patrzenie (2003)
tom 2: Zenon Fajfer Spoglądając przez ozonową dziurę / But Eyeing Like Ozone Whole (2004)
tom 3: Stéphane Mallarmé Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku (2005)
tom 4: Stanisław Czycz Arw (2007)
tom 5: B.S. Johnson Nieszczęśni (2008)
tom 6: Raymond Queneau Sto tysięcy miliardów wierszy (2008)
tom 7: Georges Perec Życie instrukcja obsługi (2009)

W przygotowaniu:
Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik Oka-leczenie
Perec instrukcja obsługi
(praca zbiorowa)
Krzysztof Bartnicki Prospekt emisyjny

Linki:
www.ha.art.pl
http://www.liberatura.pl/

%d bloggers like this: