2012-11-27 sLow Audycja ::: Audycja w woLnym wymiarze feat. Festiwal Ambientalny 2012

W ostatnim przystanku poświęconym artystom Festiwalu Ambientalnego skupimy się na sylwetce muzycznej jednej z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej przełomu lat 90. i nowego wieku. Pole, bo o nim mowa, za sprawą serii trzech płyt ponumerowanych kolejno 1,2,3 stał się ikoną gatunku glitch (usterkowania), kreatywnie wykorzystującego usterki technologii digitalnej. Jego fuzja dubu z wadliwie działającym filtrem Waldorfa stworzyła niespotykaną dotychczas w muzyce roztrzaskaną ziarnistość ocieplaną pulsem basu. To była muzyka na swój sposób zradykalizowana i pozornie sprowadzona jedynie do szkieletu struktury utworu. Późniejsze dokonania Stefana Betke nie zyskały równie przełomowego statusu jak tryptyk, ale przygoda z hip-hopem na płycie Pole, a ostatnio zrytmizowane produkcje z okolic deep techno mimo wszystko pokazują artystę ciągle poszukującego dla siebie nowych rozwiązań.

1. pole – tanzen
2. pole – paula
3. pole – berlin
4. pole – rondell zwei
5. pole – streit
6. pole – raum 2 variation (kit clayton remix)
7. pole – raum 1 variation (burnt friedman remix)
8. pole – fremd
9. pole – stadt
10. pole – hafen
11. pole – raum 2 variation (burnt friedman remix)
12. pole – fliegen
13. pole – huckepack
14. pole – taxi
15. pole – strand
16. pole – karussell
17. pole – uberfahrt

The music we’re playing is not for commercial purposes. If you like it please support the artists by buying their records.

%d bloggers like this: